Orizont Europa

Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare-inovare 2021-2027

Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, Orizont Europa, are o durată de șapte ani (2021-2027) și un buget total de 95,5 miliarde de euro.

Programul facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, sprijinirea și implementarea politicilor UE, abordând în același timp provocările globale. Sprijină crearea și diseminarea cunoștințelor și tehnologiilor de vârf.

Citește mai multe
NCP@UEFISCDI

Elemente noi în Orizont Europa

Consiliul European pentru Inovare (EIC):

Sprijin pentru inovațiile cu potențial de extindere care poate fi prea riscant pentru investitorii privați. Acesta reprezintă 70% din bugetul alocat IMM-urilor.

Misiuni:

Seturi de măsuri pentru a atinge obiective îndrăznețe, inspiraționale și măsurabile într-un interval de timp stabilit. Există 5 domenii principale de misiuni ca parte a programului Orizont Europa.

Politica științei deschise (open science):

Accesul liber obligatoriu la publicații. Principiile științei deschise sunt aplicate pe tot parcursul programului.

Nouă abordare a parteneriatelor:

parteneriate mai ambițioase și bazate pe obiective in parteneriat cu industria în sprijinul politicilor UE.

Programe Orizont Europa
la NCP @ UEFISCDI

Unitatea NCP @ UEFISCDI are în derulare următoarele programe din Orizont Europa:

Pilon I - Excelență Științifică

Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Acțiuni Marie-Sklodowska Curie (MSCA)

Infrastructuri de cercetare (RI)

PILON II - Provocări globale și competitivitate industrială europeană

Cluster 1 (CL1). Sănătate

Cluster 2 (CL2). Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii

Cluster 3 (CL3). Securitate civilă pentru societate

Cluster 4 (CL4). Dezvoltarea digitală, industria și spațiul

Cluster 5 (CL5). Climă, energie și mobilitate

Cluster 6 (CL6). Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu

Parte (program orizontal):
Extinderea participării și consolidarea Spațiului european de cercetare (ERA)

Un nou Spațiu European de Cercetare
(new European Research Area-ERA)

  • Prioritizare investiții și reforme în domeniul cercetării și inovării

  • Stimularea pătrunderii pe piață a rezultatelor cercetării și inovării

  • Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei

  • Îmbunătățire acces la excelență

Mai multe despre ERA

Abonare info e-mail

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.